Everything


Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính, việc tìm kiếm 1 file nào đó trong đống dữ liệu đôi khi lại gây cho chúng ta nhiều khó khăn. Đặc biệt là với công cụ tìm kiếm mặc định của windows cung cấp thì vẫn còn nhiều hạn chế. Everything - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trong máy cực nhanh, sẽ giúp chúng ta điều này.

Những ưu điểm của Everything sau đây sẽ khiến chúng ta phải xem xét việc thay thế công cụ tìm kiếm mặc định trong windows:
+ Tập tin cài đặt nhỏ
+ Giao diện người dùng đơn giản và gọn gàng
+ Tìm kiếm cực kỳ nhanh theo các cú pháp đơn giản
+ Sử dụng tài nguyên rất nhỏ khi tìm kiếm
+ Chia sẻ tập tin với những người khác một cách dễ dàng (ETP, FTP...)
+ Tìm kiếm thời gian thực, mọi thay đổi về file tìm kiếm sẽ được hiển thị ngay.

download
voidtools.com/downloads/