android nhé top,công nhận nhiểu apps thật vs lại nhanh,đa số ai cx dùng,ios thì chỉ khác có cái nút tiện ích thôi,mà mình sử dụng éo quen,rườm rà v~