Anh T` gặp anh K trên đường đi ngược chiều, hỏi:

- Huynh có thấy...?

- Ông bị mất chiếc dép phải không ?

- Phải !

- Dép da ?

- Phải, đúng vậy.

- Và không được mới lắm ?

- Đúng rồi !

- Màu đen chứ gì ?

- Vâng !

- Chiếc dép của chân trái ?

- Chính xác! Huynh thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi ...

- Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả !

- Thế sao huynh biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ?

- Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

- !?!