Cho mình hỏi mình có đĩa gốc Ariang vol 57 đầu E.Mình dùng Ultraiso read lại file iso rồi.Giờ muốn bun giải nén nó ra thẻ nhớ hay usb đem lên đầu đĩa đọc được không.Không muốn chép ra đĩa,vì mình chép nó error vì file này 7,5gb