Sửa lỗi Excel cannot insert the sheet into destination workbook because its contains fewer rows and columns than the source workbook Excel 2003 2007 2010 2013, cách sao chép hay di chuyển bảng tính, trang tính trong Miccosoft excel

Bạn có thể sẽ gặp thông báo lỗi này khi copy 1 Sheet từ 1 bảng tính này sang bảng tính khác. Thật là khó chịu khi mà Excel không cho copy mặc dù cấu trúc và định dạng của 2 bảng tính là như nhau.

Sửa lỗi Excel cannot insert the sheet into destination workbook because its contains fewer rows


Nguyên nhân của lỗi này là do file Excel đích của bạn đang ở định dạng Excel 2003 (.xls), còn file nguồn lại là Excel 2007/2010 hoặc 2013 (.xlsx). Định dạng Excel cũ (XLS) chỉ cho phép tối đa 65536 dòng trong 1 sheet, trong khi đó con số này là khoảng 1 triệu dòng với XLSX

Hiểu rõ được nguyên nhân rồi thì cách khắc phục hiêu quả nhất là Save As file nguồn về định dạng XLS hoặc ngược lại, save file đích lên .xlsx là lại copy bình thường bạn nhé.

Chúc thành công.