Hôm nay mình giới thiệu một thủ thuật photoshop. Mình bắt đầu với một hình ảnh của một cái cây, và một hình ảnh của một ông già, mà mình đã đặt bên trong một thư mục. Các bạn có thể tải về thực hành bên dưới.

Chúng ta sẽ làm cho khuôn mặt một ông cụ này hòa trộn trở thành một phần của cây.





Trên đây là một ví dụ. Và bạn có thể áp dụng nso vào nhiều trường hợp khác nhau nhé.