Đây là cách thêm nút Lượt xem bài viết thêm phần sinh động cho chủ đề ạ.
Demo:


1, Vào Template: thread_view
Tìm đoạn:
Mã:
<xen:container var="$searchBar.forum"><xen:include template="search_bar_forum_only" /></xen:container>

Thêm vào bên dưới đoạn COD sau:
Mã:
<xen:if is="{$post.position} == 0"><p class="viewcount">
<span style="
color: #ffffff;
background-color: #646464;
border: #646464 solid 1px;
border-radius: 4px;
padding: 3px;
">
<b>Lượt xem: {xen:number $thread.view_count}</b>
</span>
</p> </xen:if>

2, Tiếp theo các bạn vào Template: thread_view.css thêm vào cuối đoạn sau:
Mã:
p.viewcount {
  text-align: right;
  font-size: 12px;
  margin-top: 2px;
  margin-bottom: 0px;
  margin-right: 20px;
 }

P/S: Ở đây mình đặt bên phải nếu các bạn thích bên trái thì đổi sang trái nhé. Màu mè sao thì tùy các bác làm sao cho đẹp.
Chúc các bạn thành công.

Nguồn: VNXF.VN