Mọi người ơi, mình gặp trường hợp này

Mình mua IP 5, check trước khi mua là bản quốc tế, check sim các kiểu đều ok, check imel, check code...v.v.. đều okie hết

Mình về dùng thì phát hiện ra nạp tiền qua bàn phím không được y như máy lock chưa fix

Sau đó mình thử restor lại thì đắng lòng thay, nó lại về máy lock.

Ai có cách nào xử được vấn đề này, và cách nào check đc trước khi mua ngoài những cách mình đã làm không ạ