bạn vào wed capcuulaptop.com mà xem.ở đó tốt lắm đó