Sửa lỗi không cho copy Sheet Excel sang file bảng tính Excel khác phiên bản 2003 2007 2010 2013 sao chép di chuyển move

Vforum.vn đã có bài hướng dẫn các bạn cách copy 1 hay nhiều Sheet sang Workbook khác đang được mở hoặc sang 1 Workbook mới
Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013

Sửa lỗi không cho copy/move Sheet Excel sang file bảng tính Excel khác phiên bản 2003 2007 2010 2013


Nhưng khi thao tác có thể các bạn sẽ gặp phải lỗi sau:
Excel cannot insert the sheets into the destiantion workbook, because it contains fewer rows anh columns than the source workbook. To move or copy the data to the destination workbook, you can select the data, and then use Copy and Paste commands to insert it into the sheets of another workbook

Sửa lỗi không cho copy/move Sheet Excel sang file bảng tính Excel khác phiên bản 2003 2007 2010 2013


Tạm dịch như sau
Excel không thể chèn Sheet vào Workbook đích, vì nó chứa ít dòng và cột hơn Workbook nguồn. Để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu, bạn có thể bôi đen dữ liệu rồi dùng công cụ Copy-Paste để đưa nó sang Workbook khác
Nguyên nhân là do Sheet ở file gốc có định dạng .XLSX có giới hạn số dòng nhiều hơn nhiều so với file đích đến ở định dạng .XLS. Excel 2003 giới hạn tối đa 256 cột và 65536 dòng.

Cách sửa rất đơn giản là Save / Save As file gốc về Excel 2003 (.XLS) là được, hoặc ngược lại Save file đến lên Excel 2007(2010, 2013, 2016)