Texture đã không còn xa lạ trong vệc thiết kế đối với chúng ta nữa, texture chèn vào hình ảnh làm ảnh nền giúp cho bức ảnh thêm sinh động và độc đáo hơn. Texture rất đa dạng và tùy vào gu của mỗi người mà chọn Texture cho phù hợp với bức ảnh.

Hôm nay, Vforum xin tổng hợp 85 bộ Texture giấy chất lượng cao được sưu tầm từ nhiều nguồn. Dưới đây là toàn bộ bộ sưu tập

4 Texture giấy cổ điển
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
knald.deviantart.com/art/Vintage-paper-TEXTURE-PACK-152400787?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=46
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
cloaks.deviantart.com/art/Raw-Paper-Texture-Pack-78735583?q=boost%3Apopular%20paper%20texture%20pack&qo=25
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
dioma.deviantart.com/art/Textures-Paper-58028330?q=boost:popular+in:resources/textures+paper&qo=11
Giấy cũ
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
imageafter.com/image.php?image=b14themabina028.jpg&size=full&download=no
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
ll-stock.deviantart.com/art/lined-paper-17761720
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
bashcorpo.deviantart.com/art/Grungy-paper-texture-v-5-22966998?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=1
Thêm một texture giấy cũ
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
bashcorpo.deviantart.com/art/Grungy-paper-texture-v-8-37941453
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
bashcorpo.deviantart.com/art/Grungy-paper-texture-v-6-37649221?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=9
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
bashcorpo.deviantart.com/art/Grungy-paper-texture-v-11-50502138
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
caminopalmero.deviantart.com/art/Old-Paper-Texture-63582296?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=20

Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
bashcorpo.deviantart.com/art/Grungy-paper-texture-v-4-22966437?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=25

Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
melemel.deviantart.com/art/Crumpled-white-paper-texture-85259388?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=42
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
djsoundwav.deviantart.com/art/Texture-Notebook-Paper-3-46495593?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=29
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
designbump.com/wp-content/uploads/2016/01/bashcorpo_com__paper15.jpg
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
sxc.hu/photo/1138227 - sxc.hu/photo/1138227
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
blog.spoongraphics.co.uk/freebies/5-fantastically-high-res-brown-paper-textures
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
fudgegraphics.com/2008/09/free-high-resolution-plain-and-grunge-paper-textures/
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
flickr.com/photos/riotjane/3219391446/ - flickr.com/photos/riotjane/3219391446/
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
bleeding-dragon.deviantart.com/art/10-old-paper-texture-32401994?q=boost%3Apopular%20paper%20texture&qo=22
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
zigabooooo.deviantart.com/art/Paper-Texture-Pack-9-papers-104432181?q=boost%3Apopular%20paper%20texture%20pack&qo=24
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
premiumpixels.com/freebies/5-high-resolution-grungy-paper-textures/
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
premiumpixels.com/freebies/5-high-resolution-grungy-paper-textures/
Chia sẻ 85 Texture giấy chất lượng cao cho Photoshop
Mã:
premiumpixels.com/freebies/14-high-res-paper-canvas-textures/