Mình thấy học tiếng anh là cả quá trình và không chỉ học ngữ pháp thôi là đủ, nếu quá khó khăn trong việc giao tiếp bạn có thể tham gia các khóa học tiêng anh giao tiếp, mình nghĩ bạn sẽ cải thiện được rất nhiều.