Hướng dẫn thiết kế logo Công Nghệ
Mã:
http://bit.ly/1LVSZLA
Graphic Video Tutorials
Tutorial Adbole Ilustrator "AI"
Mã:
http://bit.ly/1QmqyVW