Hướng dẫn vẽ Logo đơn giản
Mã:
http://bit.ly/1pkJY4s
Graphic Video Tutorials
Tutorial Adbole Ilustrator "AI"
Mã:
http://bit.ly/1QmqyVW