Nay thấy cửa hàng spider shop ở lương thế vinh bán ip5s có 3,5tr. rẻ quá định mua 1 con mà không biết cửa hàng này làm ăn có uy tín ko? anh em nào mua ở đây rồi đánh giá hộ em phát.