Trong hình học THPT có rất nhiều dạng bài toán khác nhau và yêu cầu chứng minh khác nhau. Tùy dạng đề bạn cũng có thể có nhiều cách chứng minh khác nhau sao cho đơn giản, chính xác nhất. Với bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng các bạn có thể tham khảo những phương pháp chứng minh sau đây

 1. Sử dụng hai góc kề bù có ba điểm nằm trên hai cạnh là hai tia đối nhau.
 2. Ba điểm cùng thuộc một tia hoặc một một đường thẳng
 3. Trong ba đoạn thẳng nối hai trong ba điểm có một đoạn thẳng bằng tổng hai đoạn thẳng kia.
 4. Hai đoạn thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm ấy cùng song song với đường thẳng thứ ba.
 5. Hai đường thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm ấy cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
 6. Đường thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm ấy có chứa điểm thứ ba.
 7. Sử dụng tính chất đường phân giác của một góc, tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, tính chất ba đường cao trong tam giác .
 8. Sử dụng tính chất hình bình hành.
 9. Sử dụng tính chất góc nội tiếp đường tròn.
 10. Sử dụng góc bằng nhau đối đỉnh
 11. Sử dụng trung điểm các cạnh bên, các đường chéo của hình thang thẳng hàng
 12. Chứng minh phản chứng
 13. Sử dụng diện tích tam giác tạo bởi ba điểm bằng 0
 14. Sử dụng sự đồng qui của các đường thẳng.