Khóa học được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mong muốn làm chủ công nghệ phát triển website TMDT nhanh chóng và tối ưu SEO hiện nay.

KIẾN THỨC - KINH NGHIỆM SAU KHÓA HỌC
1 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về HTML5 & CSS3.
2 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về JQUERY & AJAX.
3 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về BOOTSTRAP & RESPONSIVE.
4 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về MASTER LAYOUT / URL.
5 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về FORMS VALIDATIONS.
6 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về URL REWRITER FOR SEO.
7 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về Response, Request, Upload, Cookie, tự tạo thư viện riêng.
8 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về PHPLAVAREL FRAME WORKS.
9 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về MYSQL DATABASE.
10 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về Phân trang, phiên làm việc và Auth.
11 - Kiến thức, Kinh Nghiệm về Đa Ngôn Ngữ - Migration, Seed và sử dụng Composer Package.
12 - Dự án thực tế xây dựng website thương mại điện tử:
a. Backend:
- Xây dựng chức năng Đăng nhập - Đăng xuất
- Hệ thống quản trị Admin
- Chức năng quản lý Sản phẩm
- Chức năng thêm mới Sản phẩm
- Hướng dẫn Tích hợp trình soạn thảo CKeditor
- Chức năng sửa thông tin Sản phẩm
- Chức năng Xóa Sản phẩm
- Phân trang Sản phẩm.
b. Frontend :
- Chức năng Sản phẩm mới nhất
- Chức năng Sản phẩm ngẫu nhiên
- Hiển thị danh sách sản phẩm
- Hiển thị chi tiết Sản phẩm.
- Thời lượng khóa học: 50h ~ 2,5 tháng.
- Chuyên Gia: Nguyễn Trung Thành
- Kinh Nghiệm: Hơn 8 năm phát triển và Quản lý các Dự Án PHP&MySQL Lavarel FrameWorks ở các vị trí PL,PM.
+ Đã làm freelance cho 1 công ty Hong Kong.
+ Đã làm team lead(PL) cho 1 công ty Singapore.
+ Hiện đang làm team lead(PL) cho 1 công ty Nhật Bản.
- Bạn đang quan tâm tới khóa Đào Tạo Kinh Nghiệm PHP tại iMIC, vui lòng liên hệ tới Văn Phòng Tuyển Sinh iMIC - Hotline: 043 7557 333 hoặc 0962876360
- Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
Comments:
o Mời các bạn tham gia 1 TUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍ khóa KINH NGHIỆM DỰ ÁN PHP tại iMIC!
o Tham khảo thông tin Chất Lượng Đào Tạo tại iMIC qua các Học Viên tiêu biểu của Khóa PHP Lavarel FW:
1. Lê Thanh Bình - 0914 660 158
2. Đỗ Công Tâm - 0968 166 269
o Thời lượng khóa học: 50h ~ 2,5 tháng.
o Chuyên Gia: Nguyễn Trung Thành
o Kinh Nghiệm: Hơn 8 năm phát triển và Quản lý các Dự Án PHP&MySQL Lavarel FrameWorks ở các vị trí PL,PM.
+ Đã làm freelance cho 1 công ty Hong Kong.
+ Đã làm team lead(PL) cho 1 công ty Singapore.
+ Hiện đang làm team lead(PL) cho 1 công ty Nhật Bản.