Vision đi cũng rất ổn, tiết kiệm xăng, kiểu dáng đẹp, na ná SH