kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tập Pascal: Lập chương trình kiểm tra xâu đối xứng và thêm xâu ngắn nhất để nó thành đối xứng

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 331426
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Mong cac bac giup em


  ý tưởng xâu đối xứng
  Mã:
  char check[5] = {a,b,c,b,a};
  for(i =0 ; i < n/2 ; i ++)
  	if(check[i] != check[n-i])
  		return false;
  return true;
  ý tưởng chèn chuỗi
  Mã:
  char check[5] = {a,b,c,b,a};
  n = 5;
  for(i =0 ; i < n/2 ; i ++)
  	if(check[i] != check[n-i])
  	{
  		// nếu k đối xứng tại vị trí nào đó
  		// chèn vào sau chuỗi
  		// rồi lặp lại bước chèn trước để so sánh chuỗi nào chèn vào ngắn hơn
  		//n++;
  		ChenKyTuVaoChuoi(char[] check,int n, char check[i], int n-1); // hàm này tự viết
  		// 4 tham số là 
  		// chuỗi cần chèn
  		// độ dài chuỗi (lưu ý sau khi chèn thì độ dài thay đổi)
  		// ký tự cần chèn
  		// chèn vào vị trí nào
  	}
  return true;
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker