kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tiếp đây nờ các bạn giúp dùm nhé

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 333805
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Bài tiếp đây nờ các bạn giúp dùm nhé

  Cho số X gồm N chữ số, Số Y gồm M chữ số (1<=M<=32000; 1<=N<=32000)).
  Yêu cầu: Tính hiệu 2 số X và Y.
  Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản HIEU.INP có cấu trúc như sau:
  Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương N M mỗi số cách nhau một dấu cách.
  Dòng 2: Ghi số X
  Dòng 3: Ghi số Y
  Dữ liệu ra: Ghi ra file HIEU.OUT, theo cấu trúc như sau:
  Dũng 1: Ghi số lượng các chữ số của tổng tính được.
  Dũng 2: Ghi giá trị hiệu .
  Ví dụ:
  HIEU.INP HIEU.OUT
  3 4
  333
  5436
  4
  4803
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Bài tiếp đây nờ các bạn giúp dùm nhé

  đọc file + ghi file bạn tự làm nhé
  phép trừ lấy giá trị tuyệt đối là được
  hàm đếm số chữ số
  Mã:
  int TinhSoChuSo(int n)
  {
  	int i = 0;
  	while(n>0)
  	{
  		i++;
  		n/=10;
  	}
  	return i;
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. 2 thành viên đã cảm ơn taplamhacker: