Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý phân phối Công tắc đo nhiệt độ Kobold tại Việt Nam

Địa chỉ: 162/19 đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Tel: 08 35899479 Fax: (84.8) 35899 480

Thông tin liên hệ: Mr. Thuận: 0909 760 456 - Email:thuan@antrongtin.com

Mô tả:

Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý bán các loại Công tắc đo nhiệt độ Kobold.

Nội dung:

KOBOLD Messring GmbH

là một trong những doanh nghiệp kỹ thuật đo đạc quốc tế hàng đầu chuyên về giám sát, đo lường và điều tiết lượng vật lý của dòng chảy qua, áp lực, trình độ và nhiệt độ.Trong đó nổi bật là

Công tắc đo nhiệt độ Kobold:

Temperature Switch-Digital TDD-D6

Switch points: -20 ... +125 °C, adjustable

Connection:G 1/2, G3/4 male, 1/2, ¾ NPT st. st.

Indication: 3-digit LED

Electrical connection: plug M12x1 or cable

Supply: 24 VDC

Contact: 1 or 2 semiconductors PNP/NPN

N/O or N/C adjustable

Switching Accuracy: -10...+85 °C, ±0, 5 °C

Model:

Temperature Switch TWR

Thermal Reed Switches TRS

Thermostats for industrial Applications TER

Rod Thermostat TEA-S

Capillary Thermostat TEA-K

Room Thermostat TEA-R

Temperature Switch-Digital TDD-1,-3,-5,-7

Temperature Switch-Digital TDD-D6

Glass Thermometer for Machines TGL/TGK

Glass Thermometer for Machines TGK

Bi-metal Thermometer /class 1) TBE

Bi-metal Thermometer TBI-S

Bi-metal Thermometer TBI-I

Shaft Thermometers according to DIN 16205 TNS

Capillary Thermometer Nitrogen Filled TNF

Safety Thermometers with Contact TNS, TNF

Stem Thermometer for Diesel Engines TND

Predection Pipes for Thermometer TSH

Thermowells TWL-0

Temperature sensor TDA

Temperature Sensor TDA-D6

Infrared Thermometer (fixed installation) TIR-FA

Infrared Thermometer (fixed installation) TIR-SA

Infrared Thermometer (fixed installation) TIR-SN/-F

Infrared Thermometer (fixed installation) TIR-SN

Precision Hand-Held Thermometer HND-T120

Precision Hand-Held Thermometer HND-T115,-T215

Temperature Gauge Digital Battery Powered DTB

Digital Thermometer DTM

Temperature Sensor TSA

Resistance Thermometers for harsh operational conditions TNK

Insertion Temperature Sensors with Transmitters TMA

Resistance Temperature Probe with Connection Box LTS-A

Resistance Temperature Probe-Compact Version LTS-K

TempertureTransmitter KM

Resistance Thermometers MWD

Resistance Thermometers TWL

Pipe Temperature Sensor for Reliable Dead-Zone-Free TWP

Insertion Resistance Thermometers TWE-1

Insertion Resistance Thermometers TWE-2

Insertion Resistance Thermometers TWE-3

Resistance Thermometers with Bayonet Lock TWE-5

Immersion/ Insertion Resistance Thermometers TWE-6,-7,-8

Insertion Resistance Thermometers TWE-K

Sheath Resistance Thermometers TWM

Resistance Thermometers TWL

Room Thermometers TWL-ST

Contact Resistance Thermometers TWA

Thermocouples (according to DIN) TTD

Screw-in Thermocouples TTE-1

Thermocouples with Bayonet Lock TTE-5

Immersion/Insertion Thermocouples TTE-6/-8

Thermocouples TTL

Sheath Thermocouples TTM

Digital Panel Indicators DAG-A

Digital Indicator-/controller DAG-S,-M

Variable Area Flowmeter-Plastic-Low Flow KSV

Variable Area Flowmeter-Plastic-Low Flow KFR
Variable Area Flowmeter-Plastic KSK
Variable Area Flowmeter-Plastic KSM
Variable Area-Low Volume-Flow Switch KSR/SVN
Variable Area Flowmeter-Low Volume KDF/KDG-9
Variable Area Flowmeter-Low Volume KDF/KDG-2
Variable Area Flowmeter-Class Cone-Thread Connection URM
Variable Area Flowmeter-Class Cone UVR/UTR
Variable Area Flowmeter-Class Cone-Loose Flange URL
Variable Area Flowmeter/- switch V31
Variable Area Flowmeter-Class Cone-Fixed Flange URK
Variable Area Flowmeter-Class Cone-Table Mounting URA
Variable Area Flowmeter-Class Cone for Compressors UTS
Variable Area Flowmeter DSV
Variable Area Flowmeter/-switch DSV-3
Variable Area Flowswitch-Low Volume SWK-13
Variable Area Switch-Low Volume SWK-1
Variable Area Flowmeter-Low Volume SWK-2
Variable Area Flowmeter/-switch-All Metal-Low Volume KDS
Variable Area Flowmeter/-switch-All Metal-Low Volume BGK
Variable Area Flowmeter-All Metal BGN
Variable Area Flowmeter-All Metal BGN-High Pressure
Variable Area Flowswitch-All Metal DSS
Variable Area-Flowmeter/-switch-All Metal SMV
Displacer Flowmeters/-switch-All Metall SMO/SMW
Displacer Flowmeter/-switch-All Metall-Mounting Position Independent BGF
Displacer Flowswitch-All Metal SMN
Viscosity Compensated Flowmeter/-switch-Plastic VKP
Viscosity Compensated Flowmeter/-switch VKG
Vicositiy Compensated Flowmeter/-switch-All Metal VKM
Viscositiy Compensated Flowmeter/-switch-All Metal VKM with ADI
Viscosity Compensated Flowmeter/-switch-All Metal VKA
Manifold Valves for Multiple Installation BVB
Paddle Switch PSR
Paddle Switch PSE
Paddle Switch-Polysulfone PPS
Paddle Switch-Air LPS
Paddle Bellow Flowswitch FPS
Paddle Bellow Flowswitch DWN
Paddle Bellow Flowmeter/-switch DWU
Paddle Torsion Meter/Switch DPT-..C3
Paddle Torsion Meter/Switch DPT-..K
Buffle Plate Flowmeter/-switch DWD
Flap Flowmeter/-switch TSK
Flow, Humidity and Temperature Hand-Held Measuring Unit HND-F115
Turbine Wheel-Pulse Output DRS-..F5
Turbine Wheel-Analogue Output DRS-..L3
Turbine Wheel-Analogue Output DRS-..L4 with AUF
Turbine Wheel-Counter DRS with ZED
Turbine Wheel-Pulse Output TUR-1
Turbine Wheel-Analogue Output TUR-2..M
Turbine Wheel-Compact Electronic TUR-2..C3
Turbine Wheel-Digital Display TUR-2..K
Turbine Wheel-Pulse-Analogue Output DPE-..F, DPE-..L
Turbine Wheel-Analogue Output DPE with AUF
Turbine Wheel-Pointer Indicator DPE-..Z3
Turbine Wheel-Compact Electronic DPE-..C3
Turbine Wheel-Digital Display DPE with ADI
Turbine Wheel-Dosing Electronic DPE with ZED
Turbine Wheel-Pulse-Analogue Output DRB-..F, DRB-..L
Analogue Output DRB with AUF
Turbine Wheel-Pointer Indicator DRB-..Z3
Turbine Wheel-Digital Display DRB with ADI
Turbine Wheel-Dosing Electronic DRB with ZED
Turbine Wheel Flowmeter TUV
Low Volume Turbine Wheel Flowmeter SFL
Turbine Wheel Flowmeter-Counter Electronics DOT
Turbine Wheel Flowmeter/-counter-Battery powered EDM
Turbine Wheel-Low Volume PEL-L
Turbine Wheel-Low Volume PEL-M
Rotating Vane-Low Volume-Pulse Output DPM-..F5
Rotating Vane-Low Volume-Analogue Output DPM-..L3
Rotating Vane-Low Volume-Analogue Output DPM-..L4 with AUF
Rotating Vane-Low Volume-Pointer Indicator DPM-..Z3
Rotating Vane-Low Volume-Compact Electronic DPM-..C3
Rotating Vane-Low Volume-Counter DPM with ZED
Rotating Vane-Low Volume-Analogue Output DPL-..L4 with AUF
Rotating Vane-Low Volume-Pointer Indicator DPL-..Z3
Rotating Vane-Low Volume-Compact Electronic DPL-..C3
Rotating Vane-Low Volume-Counter DPL with ZED
Rotating Vane-Low Volume KFF-1, KFG-1
Rotating Vane-Low Volume KFF-3, KFG-3
Rotating Vane-Flowmeter-Low Volume DTK
Rotating Vane-Low Volume-Pulse Output DF-H
Rotating Vane-Low Volume-Analogue Output DF-MA
Rotating Vane-Low Volume-Counter DF-Z
Rotating Vane-Low Volume-Dosing Electronic DF-D
Rotating Vane-Pulse Output DFT-11
Rotating Vane-Pulse Output DFT-13
Rotating Vane-Pulse Output DFT-13..K
Rotating Vane-Pulse-Analogue Output DRH-..F, DRH-..L
Rotating Vane-Analogue Output DRH with AUF
Rotating Vane-Pointer Indicator DRH-..Z3
Rotating Vane-Compact Electronic DRH-..C3
Rotating Vane-Digital Display DRH with ADI
Rotating Vane-Counter DRH with ZED
Rotating Vane-Pulse-Analogue Output DRG-..F, DRG-..L
Rotating Vane-Analogue Output DRG with AUF
Rotating Vane-Pointer Indicator DRG-..Z3
Rotating Vane-Compact Electronic DRG-..C3
Rotating Vane-Digital Display DRG with ADI
Rotating Vane-Dosing Electronic DRG with ZED
Rotating Vane Flowmeter-Insertion Version DOR
Dual-Ring Piston-Pendulum-Flowmeter-Low Volume LFM
Ring Piston Counter-Pulse Output DRZ-..F
Ring Piston Counter-Analogue Output DRZ with AUF
Ring Piston Counter-Compact Electronic DRZ-..C3
Oval Gear-Pulse Output OVZ-..I4
Oval Gear-Analogue Output OVZ-..L4 with AUF
Oval Gear-Pointer Indicator OVZ-..Z3
Oval Gear-Compact Electronic OVZ-..C3
Oval Gear-Dosing Electronic OVZ with ZED
Oval Gear-Flowmeter DON
Oval Gear-Counter-Mechanical DON-.....M
Counter and Dosing Electronic ZOK
Screw Spindle-Meter OMG, OMK, OMH
Screw Spindle-Counter OMG with ZED
Screw Spindle-Meter OME
Screw Spindle-Counter OME with ZED
Gear Wheel-Meter DZR
Gear Wheel-Counter DZR with ZED
Gear Wheel-Counter DZR with ZED
Gear Wheel-Meter KZA
Gear Wheel-Dosing Electronics KZA with ADI
Gear Wheel-Counter KZA with ZED
Calorimetric Indicator/Switch KAL-D
Calorimetric Indicator/Switch KAL-K
Calorimetric Meter/Switch KAL-A(K)
Calorimetric Indicator/Switch KAL, KAL-E
Calorimetric Flowmeter,-switch DVK
Calorimetric Indicator/Switch KAL-L
Air velocity sensor KAH
Mass-Flowmeter-Thermal DMW-A/B
Mass-Flowmeter/Controller-Thermal DMW-C/D
Mass-Flowmeter-Thermal MAS
Mass-Meter/Controller-Thermal MFC
Mass Flowmeter/Controller-Thermal DMS
Mass Flowmeter-Thermal KMT
Mass Flowmeter-Thermal KES
Mass Flowmeter Coriolis TME
Mass Flowmeter Coriolis TMU
Mass Flowmeter Coriolis with Heating TMU-..AC
Mass Flowmeter Coriolis TM
Mass Flowmeter Coriolis TMR
Orifice Plate-Differential Pressure KPL
Differential Pressure Transmitter PAD
Venturi Nozzle-Differential Pressure RCD-..Z
Venturi Nozzle-Differential Pressure RCD-..C3
Venturi Nozzle-Differential Pressure RCD-..K
Electromagnetic-Switch MIK-..S3
Electromagnetic-Analogue Output MIK-..L4 with AUF
Electromagnetic-Pulse Output MIK-..F3
Electromagnetic-Compact Electronic MIK-..C3
Electromagnetic-Counter MIK-..E
Electromagnetic-Dosing Electronic MIK-..G
Electromagnetic-Insertion PIT
Electromagnetic-Insertion PIT-U
Electromagnetic Flowmeter DMH
Ultrasonic Level Meter NUS-4
Vortex-Switch DVZ-..S
Vortex-Analogue Output DVZ-L
Vortex-Analogue Output DVZ-..L4 with AUF
Vortex-Pulse Output DVZ-..F3
Vortex-Compact Electronic DVZ-..C3
Vortex-Counter DVZ-..E
Vortex-Dosing Electronic DVZ-..G
Vortex Flowmeter DVH
Vortex Flowmeter DVE
Ultrasonic-Switch DUK-..S
Ultrasonic Analogue Output DUK-..L4 with AUF
Ultrasonic-Pulse Output DUK-..F3
Ultrasonic-Compact Electronic DUK-..C3
Ultrasonic-Counter/Dosing DUK-..E/-G
Ultrasonic-Digital Display DUK-..K
Ultrasonic-Clamp-on Flow Meter DUC
Flow Regulators REG
Flow Regulators-Multiple Element REG-8
Flow Regulators-Multiple Element REG-9
Flow Indicator w. Rotor and Self-cleaning mech. DAA
Flow Indicator with Rotor DAH
Flow Indicator with Rotor DAR-1
Flow Indicator with Rotor DAR-2
Flow Indicator with Rotor DAF-1
Flow Indicator with Rotor DAF-2
Flow Indicator with Rotor DKF
Flow Indicator with Rotor DIH
Flow Indicator with Rotor DIG
Flow Indicator with Flap DAK-1
Flow Indicator with Flap DAK-2
Flow Indicator with Flap and Scale DAZ
Flow Indicator with Ball DAB
Flow Indicator with Ball DKB
Flow Indicator-Sight Glass UFJ
Variable Area Flowmeter-Class Cone URB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍNgửi đến Quý Khách hàng đã - đang và sẽ là niềm tự hào của Công ty chúng tôi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Hãy liên hệ với công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín để được hỗ trợ giá tốt nhất, phù hợp với nhu cầu cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu Công tắc đo nhiệt độ Kobold.

Thông tin liên hệ: Mr.Thuận 0909 760 456- Email:thuan@antrongtin.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!