Như tiêu đề ai đang có dư key cho android thì cho mình xin ạ. TKS!