kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Hỏi bài tập C++ bị lỗi strcmp

 1. #1
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Hỏi bài tập C++ bị lỗi strcmp

  mình đang sài Dev C++, có mấy cái hàm mình rất bị rối nhất là hàm struct và các hàm cắt chuỗi
  nếu ai đã hiểu hết về Dev thì cho mình hỏi mấy cái vấn đề đi ạ
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.099

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Bạn cứ đặt câu hỏi cụ thể đi
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 3. #3
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  à bạn mình không biết đưa code lên bạn có thể chỉ dùm mình được không sau đó mình đưa bài mình lên

 4. #4
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  ban co gmail khong z

 5. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Trích Nguyên văn bởi Tuong Lam Xem bài viết
  ban co gmail khong z
  Nói luôn trên này đi .
  meo miếc gì
  Little Princess KH

 6. #6
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Mã:
  #include <iostream>#include <stdio.h>
  #include <string>
  struct diemthi
  {
   float toan;
   float ly;
   float hoa;
  };
  struct sinhvien
  {
   char masv[10];
   char hoten[50];
   char ngaysinh[20];
   char sbd[20];
   diemthi diem;
  };
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv);
  void xuat(sinhvien sv);
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n);
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n);
  int timsv(sinhvien a[],int n);
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n);
  void timlietketen(sinhvien a[],int n);
  
  
  int main()
  {
   sinhvien sv[10]; int n; int z; int vt;
   cout<<"Nhap n"; cin>>n;
    nhapmangsv(sv,n);
   	xuatmang(sv,n);
   
   cout<<"vi tri can tim la:"<<timvitrisv(sv,n);
   }
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv)
  { cout<<"masv:";gets(sv.masv);
   cout<<"hoten:";gets(sv.hoten);
   cout<<"ngay sinh:"; gets(sv.ngaysinh);
   cout<<"so bao danh:"; gets(sv.sbd);
   cout<<"diem toan:"; cin>>sv.diem.toan;
   cout<<"diem ly:"; cin>>sv.diem.ly;
   cout<<"diem hoa:"; cin>>sv.diem.hoa;
  }
  void xuat(sinhvien sv)
  {
   cout<<"\n"<<"masv:"<<sv.masv<<"\n";
   cout<<"\n"<<"hoten:"<<sv.hoten<<"\n";
   cout<<"ngaysinh:"<<sv.ngaysinh<<"\n";
   cout<<"sbd:"<<sv.sbd<<"\n";
   cout<<"diem toan:"<<sv.diem.toan<<"\n";
   cout<<"diem ly:"<<sv.diem.ly<<"\n";
   cout<<"diem hoa:"<<sv.diem.hoa<<"\n";
  }
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n)
   {
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Nhap sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   nhap1sv(sv[i]);
   }
   }
  
  
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Xuat sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   xuat(sv[i]);
   }
  }
  
  
  
  
  int timsv(sinhvien a[],int n)
  { char x[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(x);
   while(strcmp(a[i].masv,x)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return 0;
   else return 1;
  }
  
  
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n)
  {
  	char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(f);
   while(stricmp(a[i].masv,f)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return -1;
   else return i;
  }
  
  
  void timlietketen(sinhvien a[],int n)
  {
  	char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap hoten:"; gets(f);
  	while(i<n&& stricmp(a[i].hoten,f)==0)
  	{
  	 xuat(a[i]);
  	 i++;
  	}
  }
  chưa gì nó bị lỗi ở cout<<"nhap n ";cin>>n;

 7. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Trích Nguyên văn bởi Tuong Lam Xem bài viết
  Mã:
  #include <iostream>#include <stdio.h>
  #include <string>
  struct diemthi
  {
   float toan;
   float ly;
   float hoa;
  };
  struct sinhvien
  {
   char masv[10];
   char hoten[50];
   char ngaysinh[20];
   char sbd[20];
   diemthi diem;
  };
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv);
  void xuat(sinhvien sv);
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n);
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n);
  int timsv(sinhvien a[],int n);
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n);
  void timlietketen(sinhvien a[],int n);
  
  
  int main()
  {
   sinhvien sv[10]; int n; int z; int vt;
   cout<<"Nhap n"; cin>>n;
    nhapmangsv(sv,n);
     xuatmang(sv,n);
   
   cout<<"vi tri can tim la:"<<timvitrisv(sv,n);
   }
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv)
  { cout<<"masv:";gets(sv.masv);
   cout<<"hoten:";gets(sv.hoten);
   cout<<"ngay sinh:"; gets(sv.ngaysinh);
   cout<<"so bao danh:"; gets(sv.sbd);
   cout<<"diem toan:"; cin>>sv.diem.toan;
   cout<<"diem ly:"; cin>>sv.diem.ly;
   cout<<"diem hoa:"; cin>>sv.diem.hoa;
  }
  void xuat(sinhvien sv)
  {
   cout<<"\n"<<"masv:"<<sv.masv<<"\n";
   cout<<"\n"<<"hoten:"<<sv.hoten<<"\n";
   cout<<"ngaysinh:"<<sv.ngaysinh<<"\n";
   cout<<"sbd:"<<sv.sbd<<"\n";
   cout<<"diem toan:"<<sv.diem.toan<<"\n";
   cout<<"diem ly:"<<sv.diem.ly<<"\n";
   cout<<"diem hoa:"<<sv.diem.hoa<<"\n";
  }
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n)
   {
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Nhap sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   nhap1sv(sv[i]);
   }
   }
  
  
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Xuat sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   xuat(sv[i]);
   }
  }
  
  
  
  
  int timsv(sinhvien a[],int n)
  { char x[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(x);
   while(strcmp(a[i].masv,x)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return 0;
   else return 1;
  }
  
  
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n)
  {
    char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(f);
   while(stricmp(a[i].masv,f)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return -1;
   else return i;
  }
  
  
  void timlietketen(sinhvien a[],int n)
  {
    char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap hoten:"; gets(f);
    while(i<n&& stricmp(a[i].hoten,f)==0)
    {
     xuat(a[i]);
     i++;
    }
  }
  chưa gì nó bị lỗi ở cout<<"nhap n ";cin>>n;
  thêm using namespace std vào #include<iostream>

 8. #8
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.099

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Thêm cái này: using namespace std ;

  Thì bạn so sánh trực tiếp nhé, đừng dùng strcmp nữa

  Tức là đổi thành: while(a[i].masv==x&&i<n) i++;