cách hỏi phương tiện đi học/ đi làm bằng tiếng anh

Đây là những mẫu câu khá quen thuộc và hay sử dụng trong tiếng ANh nhưng có thể lâu không dùng bạn sẽ quên để chắc chắn bạn có thể xem đoạn hội thoại mẫu và các câu hỏi về phương tiện đi lại kèm theo đáp án trả lời

Cách hỏi:
How do you go to school?
How do you get to school?
(Bạn đến trường bằng cách nào?)

How do you go to the office?
How do you get to work?
(Anh đến chỗ làm bằng cách nào?)

Do you usually/ often catch a taxi to school?
(Bạn có thường hay bắt taxi đi học không?)

Cách trả lời:
I go to school by bus/ on foot everyday
(Hàng ngày tôi đến trường bằng xe buýt/ đi bộ)

I usually take the subway to school/ to work
(Tôi thường đi tàu điện ngầm đi học/ đi làm)

I get to work by train/ by car
(Tôi đến chỗ làm bằng xe lửa/ bằng xe hơi)

Yes, I do. I usually/ often catch a taxi to school because I need to go to school on time and I can’t wait any buses
(Vâng. Tôi thường hay bắt taxi đi học vì tôi cần đến trường đúng giờ và tôi không thể đợi bất kì chiếc xe buýt nào)