cách hỏi họ và tên trong tiếng anh

Hỏi họ và tên là một thủ tục thường thấy trong tất cả các cuộc gặp mặt. Ngoài hỏi họ tên thông thường, chúng ta còn có những cách hỏi tên đệm, tên đầy đủ, tên riêng…

1. What’s your name?
(Tên bạn là gì?)
==> My name’s Aldor/ I’m Aldor
(Tôi tên là Aldor)

2. What is your full name?
(Tên đầy đủ của bạn là gì?)
==> Aldor Falco/ My full name is Aldor Falco
(Tên đầy đủ của tôi là Aldor Falco)

3. What is your first name?
(Tên của bạn là gì?)
==> Aldor/ My first name is Aldor
(Tên của tôi là Aldor)

4. What is your last name?
(Họ của bạn là gì?)
==> Falco/ My last name is Falco
(Họ của tôi là Falco)

Ngoài ra nếu bạn có tên lót, người ta có thể hỏi thêm: What is your middle name?

5. Your name is…?
(Tên của bạn là…?)

6. What was your name again?
(Tên của là gì nhỉ?)
==> Dùng trong trường hợp người đó đã nói tên của họ cho bạn và bạn quên mất tên người đó là gì

7. How do they call you?
(Họ gọi bạn là?) (Hàm ý “tên của bạn là gì?”)
==> I’m called Anna

8. How is one to call you?
==> Giống trường hợp số 7 nhưng hai trường hợp này rất hiếm gặp

Đơn giản nhất người ta chỉ cần hỏi What is your name?. Vừa đơn giản, vừa lịch sự, không cần cầu kì (chỉ là cái tên thôi mà!)