kết quả từ 1 tới 3 trên 3

C++: Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247342
  Bài gửi
  1.158

  C++: Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên

  Bài tập C/C++ Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên theo mẫu sau:
  Ho ten:
  Ma so sinh vien:
  Lop:
  So dien thoai: Gioi tinh:

  Mã:
  #include <iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  
  int main()
  {   char hoten[10], masosinhvien[10], lop[8], sodienthoai[13], gioitinh[5];
      cout<<"ho ten"<<"\n";
      gets(hoten);
      cout<<"ma so sinh vien"<<"\n";
      gets(masosinhvien);
      cout<<"lop"<<"\n";
     
      gets(lop);
      cout<<"so dien thoai"<<"\n";
      gets(sodienthoai);
      cout<<"gioi tinh"<<"\n";
      gets(gioitinh);
      cout<<"ho ten:  "<<hoten<<"\n";
      cout<<"ma so sinh vien:  "<<masosinhvien<<"\n";
      cout<<"lop:  "<<lop<<"\n";
      cout<<"so dien thoai:  "<<sodienthoai;
      cout<<"gioi tinh:  "<<gioitinh<<"\n";
      return  0;
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 336076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: C++: Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên

  thansk bác...

 3. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: C++: Viết chương trình nhập xuất ra màn hình thông tin của mỗi sinh viên


  cái này nên sử dụng struct
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

Nhãn