Hiện tại tôi đang thực hiện chức năng đăng ký dùng thử website miễn phí

Cách thức thực hiện như sau :
- Đầu tiên tôi tạo 1 subdomain mới vd : ductung.24h.com.vn
- Sau khi tạo xong subdomain tôi giải nén toàn bộ file code.zip vào thư mục của subdomain này và chạy

Tôi dùng hàm sau để tạo 1 subdomain mới .
function create_subdomain($subDomain) {
// your cPanel domain
$cPanelHost = $_SERVER['HTTP_HOST'];
// directory - defaults to public_html/subdomain_name
$dir = 'public_html/'.$subDomain;
#
require_once(DIR_COMMON."/xmlapi.php");
$xmlapi = new xmlapi($_SERVER['SERVER_ADDR']);
$xmlapi->set_port(2083);
$xmlapi->password_auth(CPANEL_USER,CPANEL_PASS);
$xmlapi->set_debug(0);
$result = $xmlapi->api1_query(CPANEL_USER, 'SubDomain', 'addsubdomain', array($subDomain,$cPanelHost,0,0, $dir));
}

Sau khi tạo xong tôi header location đến link quản trị của subdomain này :
VD : header('Location:24h.com.vn/quantri');
exit();

Lỗi tôi gặp như sau :


Khi tôi gọi hàm create_subdomain , chạy xong hàm này server đã tạo cho tôi 1 subdomain mới , nhưng website lại die luôn , tôi không thể nào làm gì được

Lỗi thông báo gặp phải :

Trang web hiện không hoạt động

Trang này không gửi bất kỳ dữ liệu nào.
ERR_EMPTY_RESPONSEMong các bạn giúp đỡ tôi về vấn đề này