Khi giao tiếp tiếng Anh có rất nhiều những câu hỏi cơ bản và phổ biến được sử dụng nhiều nhưng nếu ít hoặc chưa bao giờ sử dụng rất có thể bạn sẽ phân vân sử dụng sao cho chính xác nhất. Hỏi ngày sinh nhật là 1 trong số đó. Các bạn có thể tham khảo mẫu câu hỏi sinh nhật dưới đây và cách trả lời khi được hỏi về ngày sinh nhật

1. Cách hỏi sinh nhật
When’s your birthday?
(Khi nào thì sinh nhật cậu?)

What date is your birthday?
(Sinh nhật cậu là vào ngày nào vậy?)

2. Cách trả lời
My birthday is on 26th of April
(Sinh nhật của tôi là vào ngày 26 tháng Tư)

My date of birth is 26/04/1995
(Ngày sinh của tôi là 26/04/1995)