Chả là e muốn làm công nhân cho công ty nhật ở việt nam, vậy thì e cần tối thiểu trình độ nhật ngữ N mấy. Và gửi e thông tin tuyển dụng công nhân nhật với thask u