kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Hỏi cách truyền data và insert other database

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 336477
  Bài gửi
  3

  Hỏi cách truyền data và insert other database

  Mình đang làm phần đăng ký dùng thử website

  Domain của mình là mydomain.com

  Website sau khi đăng ký dùng thử của mình là hello.mydomain.com

  Giống như trang bizweb , sau khi đăng ký dùng thử được trang hello.mydomain.com , mình sẽ dùng php gửi 1 email về cho người đăng ký với email và mật khẩu đã được valid trong form đăng ký dùng thử.

  Sau khi đăng ký dùng thử , redirect đến trang hello.mydomain.com/admin/activestore/quickActive/.
  Tại đây sẽ lấy toàn bộ thông tin submit trên form đăng ký dùng thử và insert 1 row trong bảng user với thông tin email và mật khẩu đã đăng ký.

  Nhưng khi mình redirect xong , thông tin gửi form của mình không giữ lại được , dù có dùng session hay cookie . Nếu ở trang mydomain.com thì vẫn giữ lại được .

  2 trang hello.mydomain.com và trang mydomain.com có cấu trúc khác nhau , database của chúng cũng khác nhau.

  Nếu ở trang mydomain.com , mình phải insert 1 row user cho bảng user của hello.mydomain.com , nhưng mình chưa biết cách viết insert row của nó .

  Xin các pro làm ơn chỉ giáo hộ để mình giải quyết bài toán này .
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 289496
  Bài gửi
  43

  Reply: Hỏi cách truyền data và insert other database

  ở trang mydomain.com bạn sử dụng 1 user có quyền insert vào database của trang hello.mydomain.com
  bạn tạo 1 token khi insert user, và dùng token này để khi chuyển qua trang hello.mydomain.com sẽ dùng nó để xác thực user này là user nào bằng phương thức GET: hello.mydomain.com/admin/activestore/quickActive/?token=tokenstring

  token cần được mã hóa để tránh trùng lặp

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 336477
  Bài gửi
  3

  Reply: Hỏi cách truyền data và insert other database

  Cám ơn bạn , của bạn trên cũng là 1 cách . Song như mình nói , hello.mydomain.com là 1 subdomain , nên nó có 1 thư mục riêng .

  Mà website dùng thử thì có rất nhiều , mỗi 1 package là 1 thư mục và mỗi 1 thư mục có thể code bằng nhiều cách khác nhau nên nếu như bạn nói thì mình phải copy file index.php xử lý đó ra tất cả các thư mục và xử lý các hàm insert row user riêng biệt

  Bạn có cách nào dùng htaccess dynamic để xử lý chúng trên đúng 1 file index.php không , và nếu có thì khi insert row user cho database khác database mydomain.com thì php sẽ xử lý như thế nào ?