Cách tìm những mail có file đính kèm dung lượng lớn trong hộp thư Gmail đơn giản, nhanh chóng, cách xoá những file đính kèm to để giải phóng dung lượng bộ nhớ khả dụng, không xem được file đính kèm bị nhiễm phát hiện virus


Sau khi dùng rất nhiều lần Cách gửi file dung lượng lớn qua Mail, yahoo nhanh, chắc chắn hộp thư Gmail của bạn sẽ vượt quá 15GB và khi đó sẽ không thể gửi và nhận thêm Mail nào nữa. Nhu cầu cần giải quyết ngay lập tức đó là bạn phải tìm những Email có đính kèm những file to, không dùng đến nữa thì xoá đi hoặc backup vào ổ cứng máy tính.

Cách tìm và xoá những Email có file đính kèm dung lượng lớn trong hộp thư Gmail đơn giản, nhanh chóngRất đơn giản, ngay tại khung Search của Gmail, bạn nhập vào cụm từ "size:10M" : tìm những file đính kèm có dung lượng khoảng 10 MB.

Cách tìm và xoá những Email có file đính kèm dung lượng lớn trong hộp thư Gmail đơn giản, nhanh chóngTìm nâng cao ở trong hộp thư đi "in:sent", hoặc thư đến "in:inbox" và cả thư rác "in:draft" để kết quả được tối ưu hơn
Sử dụng cụm từ khoá "larger_than:10mb" để tìm những file lớn hơn 10 MB, các bạn có thể linh hoạt bằng cách thay con số 10MB bằng 5 hoặc 15, 20, thậm chí là 100 để kết quả tìm kiểm được như ý muốn.
P/s: smaller_than: 10mb cũng có tác dụng nhưng ít dùng.

Cách tìm và xoá những Email có file đính kèm dung lượng lớn trong hộp thư Gmail đơn giản, nhanh chóngTham khảo
Cách xoá hoàn toàn file trong Google Drive để giải phóng bộ nhớ dịch vụ Gmail