Bác nào down hộ em cái 123doc.org với. Đang cần làm đề tài. Em cám ơn nhiều lắm ạ

123doc.org/document/2485475-nghien-cuu-dac-diem-lam-sang-va-x-quang-cua-thoai-hoa-cac-khop-ban-tay-theo-tieu-chuan-chan-doan-acr.htm

mail: trunghieuyak37@gmail.com

Cám ơn giúp đỡ em ạ.