Hướng dẫn download và cài đặt cập nhật đơn giá mới nhất cho phần mềm Dự toán G8, tải phần mềm tính toán tổng mức đầu tư, hồ sơ dự thầu bóc khối lượng

Bài này sẽ chỉ cho các bạn cách tải về và cập nhật đơn giá Xây dựng mới nhất cho phần mềm Dự toán G8 một cách nhanh chóng.

Khởi động phần mềm G8 lên, vào tab Đơn Giá rồi tiếp đến menu con Tải về đơn giá trên mạng Internet...


Chọn vào tên thành phố bạn muốn Cập nhật đơn giá, chọn chấp nhận tải về. Trong bảng hộp thoại này có thể chọn 1 hoặc nhiều thành phố khác nhau.
Xem trên ô giá trị đơn giá ở bên dưới chân cửa sổ phần mềm, có đơn giá mới nhất của tỉnh thành phố vừa tải về là OK


Chúc các bạn sử dụng phần mềm hiệu quả