Tuần này quả là một tuần may mắn với các thần dân của Vương Quốc Gà, chỉ trong 2 ngày 24 và 25/05 mà chúng ta đã nhận được liên tiếp các thông tin về vật phẩm khủng tại Gà Vàng, Gà Con và Gà Chọi.

Hãy mở đầu với máy chủ Gà Vàng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn kể từ khi chính thức ra mắt. Vào ngày 24/05, Gà Vàng đã có Gunner sở hữu [Vip-Thương cổ] đầu tiên.

Được biết, chủ nhân của Vip- Thương Cổ đầu tiên tại Gà Vàng có nickname là Gà Bố, Gunner này đã may mắn sở hữu vũ khí huyền thoại đầu tiên của Gà Vàng nhờ Rương Thần Tài.Chân dung của cao thủ sở hữu Thương Cổ đầu tiên của Gà Vàng


Kế đến chính là máy chủ Gà Con, vào 21h35 ngày 25/05 tại sever máy chủ này đã có thêm một [VIP•Búa Minotaure] do Gunner QUYTHATCUOC777 nhặt được trong quá trình vượt ải.Gunner Gà Con QUYTHATCUOC777 nhặt được Búa Minotaure trong quá trình vượt ải.


Không kém cạnh Gà Con, trong cùng ngày 25/05 máy chủ Gà Chọi cũng xuất hiện thông tin một Gunner tại máy chủ này có nickname là o¤GetDown¤o đã nhặt được [VIP•Búa Minotaure] trong quá trình tham gia Ải Viễn Chinh.


Thông báo chúc mừng o¤GetDown¤o đã nhặt được Vip - Búa Minotaure.