Anh này từng gõ bo cho Đàm Vĩnh Hưng hát đấy các bạn