Châu Á có đủ các đới khí hậu vì sao?

Đây là câu hỏi trong chương trình địa lý lớp 8 nếu bạn đang phân vân câu trả lời của mình đã chính xác hay chưa thì có thể tham khảo

Câu hỏi: Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới ôn đới đến hàn đới vì sao

Đáp án tham khảo: Do ảnh hưởng của vị trí địa lí, châu Á có diện tích rộng lớn và địa hình bị chia cắt rất phức tạp: lãnh thổ trải rộng từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo, địa hình phức tạp (địa hình núi cao làm ngăn cách với biển), 3 mặt giáp với biển và đại dương, chịu ảnh hưởng của các loại gió dẫn đến các đới khí hậu của châu á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Xem thêm: Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước châu Á và thủ đô