Hiệp hội các nước đông nam á gồm bao nhiêu nước, ASEAN gồm bao nhiêu thành viên mới nhất

ASEAN viết tắt của từ Association of Southeast Asian Nations hay còn gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hiện nay gồm 10 nước thành viên bao gồm:

STT Tên các nước Thủ đô Diện tích (km²) Ngày tham gia
1 Việt Nam Hà Nội 331.690 28/07/1995
2 Thái Lan Bangkok 513.115 08/08/1967
3 Singapore Singapore 707,1 08/08/1967
4 Philippines Manila 300.000 08/08/1967
5 Myanma Naypyidaw 676.578 23/07/1997
6 Malaysia Kuala Lumpur 329.847 08/08/1967
7 Lào Viên chăn 236.800 23/07/1997
8 Indonesia Jakarta 1.904.569 08/08/1967
9 Campuchia Phnom Penh 181.035 30/04/1999
10 Brunei Bandar Seri Begawan 5.765 07/01/1984

Lưu ý: Đông Timor cũng là 1 nước Đông Nam Á nhưng hiện tại chưa thuộc ASEAN

Xem thêm: Tên và thủ đô các nước Đông Nam Á mới nhất hiện nay

ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại BangKok Thái Lan đang dần phát triển hình thành cộng đồng ASEAN dựa trên Hiến chương ASEAN

Xem thêm: Tên viết tắt của các tổ chức: ASEAN FAO FBI IMF OPEC UEFA UNESCO UNICEF WHO WB nghĩa là gì


Hy vọng những kiến thức nhỏ này sẽ giúp các bạn dễ dàng nhớ về ASEAN