Đây là câu hỏi trong chương trình học địa lý lớp 7, nếu bạn đang thắc thì có thể tham khảo hướng dẫn trả lời sau đây

Châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

  • Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
  • Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
  • Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
  • Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.

Câu hỏi: Vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ?

Trả lời: Ở ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua.

Câu hỏi: Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông.
Trả lời: Nhiệt độ giảm dần từ ven biển vào nội địa.

Xem thêm: Châu Âu nằm ở bán cầu nào, tiếp giáp với châu lục và đại dương nào