Đây là câu hỏi trong chương trình địa lý lớp 7 Sách giáo khoa. Nếu bạn đang thắc mắc về đáp án của câu hỏi này thì có thể tham khảo lời giải sau:

Câu hỏi: Phân tích các biểu đồ hình 53.1 (trang 159 SGK Địa lý 7), theo trình tự:

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

– Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lý do.

– Xắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C ) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Đáp án tham khảo:
Đặc điểm khí hậu Biểu đồ trạm A Biểu đồ trạm B Biểu đồ trạm C
1. Nhiệt độ

– Nhiệt độ tháng 1

– Nhiệt độ tháng 7

– Biên độ nhiệt
– 5ºC

18ºC

23ºC
7ºC

20ºC

13ºC
5ºC

17ºC

12ºC
Nhận xét chung

nhiệt độ
Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. Mùa đông ấm, mùa hạ nóng. Mùa đông ấm, mùa hạ mát.
2. Lương mưa

– Các tháng mưa nhiều

– Các tháng mưa ít

– Nhận xét chung chế độ mưa
5 – 8

9 – 4 (năm sau)

– Mưa nhiều vào mùa hạ.
9- 1 (năm sau)

2 – 8

– Mưa nhiều vào mùa thu, đông
8- 5 (năm sau)

6 – 7

– Mưa nhiều quanh năm
3. Kiểu khí hậu Ôn đới lục địa Địa trung hải Ôn đới hải dương
4. Kiểu thảm thực vật tương ứng Hình D

(cây lá kim)
Hình F

(cây bụi,

cây lá cứng)
Hình E

(cây lá rộng)


Hinh 53.1. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu