Đây là câu hỏi trong chương trình học địa lý lớp 6 (hình 28 (trang 34 SGK Địa lý 6) nếu các bạn đang phân vân về đáp án mình làm có chính xác hay không thì có thể tham khảo câu trả lời sau:

Câu hỏi: Trên Trái Đất có những lục địa nào?
- Những lục địa trên Trái Đất: Á- Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Ô-xtrây-li-a, Phi.

Câu hỏi: Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
- Lục địa có diện tích lớn nhất: Á-Âu, nằm ở nửa cầu Bắc.

Câu hỏi: Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
- Lục địa có diện tích nhỏ nhất: Ô-xtrây-li-a, nằm ở nửa cầu Nam.

Câu hỏi: Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?
- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực.

Câu hỏi: Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?
- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: lục địa Á-Âu, lục địa Bắc Mỹ.
- Ngoài ra nằm cả hai nửa cầu Bắc và Nam là: lục địa Phi, lục địa Nam Mỹ.

Xem thêm: Các nước Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu gồm những nước nào