E đang tính học ngành này mà đang ko hiểu rõ học ngành này là học về những gì vậy ạ các ac có thể giúp e đc ko ??