kết quả từ 1 tới 2 trên 2

code cơ bản về danh sách liên kết đơn

 1. #1
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  code cơ bản về danh sách liên kết đơn

  Mình cần một bạn chuyển code của nhập xuật về danh sách liên kết đơn trong C thành C++ cho mình cám ơn bạn nhiêu
  [
  Mã:
  #include <stdio.h>#include <conio.h>
  
  
  
  
  struct Node
  {
  	int Data;
  	struct Node *pNext;
  };
  typedef struct Node NODE;
  
  
  struct List
  {
  	NODE *pHead;
  	NODE *pTail;
  };
  typedef struct List LIST;
  
  
  void Init(LIST &l)
  {
  	l.pHead = l.pTail = NULL;
  }
  NODE* GetNODE(int x) 
  {
  	NODE *p = new NODE;
  	if(p == NULL)
  	{
  		return NULL;
  	}
  	p->Data = x;
  	p->pNext = NULL;
  	return p;
  }
  
  
  void AddHead(LIST &l,NODE *p)
  {
  	if(l.pHead == NULL) 
  	{
  		l.pHead = l.pTail = p;
  	}
  	else
  	{
  		p ->pNext = l.pHead; 
  		l.pHead = p; 		 
  	}
  }
  
  
  void InPut(LIST &l,int n)
  {
  	Init(l); 
  	for(int i = 1; i <= n; i++)
  	{
  		int x;
  		printf("\nNhap vào data: ");
  		scanf("%d", &x);
  		
  		NODE *p = GetNODE(x); 
  		AddHead(l, p);
  	}
  }
  
  
  void OutPut(LIST l)
  {
  	for(NODE *p = l.pHead; p != NULL; p = p ->pNext)
  	{
  		printf("%4d",p ->Data);
  	}
  }
  
  
  int main()
  {
  	LIST l;
  	int n;
  	printf("\nBan mu?n nh?p bao nhiêu Node: ");
  	scanf("%d", &n);
  	InPut(l,n);
  	OutPut(l);
  }
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: code cơ bản về danh sách liên kết đơn

  nó như nhau mà bạn
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker