Bạn đang muốn tìm hiểu về lập trình mà không biết nên chọn lựa ngôn ngữ lập trình nào?
Bạn đang sử dụng ngôn ngữ lập trình như C, C++, Ruby, PHP… nhưng cảm thấy nó dài dòng, magic hay còn chưa hài lòng?
Bạn đang tự học ngôn ngữ lập trình Python nhưng cảm thấy cách học của mình chưa tốt?
Chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề trên! Với đội ngũ giảng viên, trợ giảng dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình. PyFML-06 tiếp nối thành công của các khóa trước và ngày càng hoàn thiện chất lượng trong truyền tải kiến thức, chuẩn giáo trình quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên, PyFML hiện đã mở rộng tới Gài Gòn.
Hẹn sớm gặp các bạn!

Thông tin khóa học: ://bit.ly/ dangkyhoclaptrinhpython
Vì lý do không post được link nên các bạn vui lòng bỏ dấu cách trong link để có link đúng!