Sau một thời gian dài chờ đợi, thì ngày 8/6 Asus đã chính thức cập nhật Android 6.0 Marshmallow cho Asus ZenFone Max.
Bản firmware này có tên phiên bản là V13.8.26.31-20160526_M3.1.40. Để kiểm tra cập nhật, người dùng có thể vào Setting -> About -> System Update. Những thay đổi chính trong bản cập nhật lần này bao gồm:


  • Nâng bản hệ điều hành lên Android 6.0
  • Dung lượng bộ nhớ trong sẽ giảm bớt sau khi cập nhật
  • Cập nhật thêm 3 ứng dụng Google Calendar, Messenger và Dr.Booster
  • Các ứng dụng sau đây sẽ không còn tự động cài sẵn: Omlet Chat, Data Transfer, Photo Frame, ASUS Backup, Dr. Safety, What's Next, Party Link, Remote Link, PC Link, Yahoo Shopping, EZ Ding, TripAdvisor, Zinio, iReader, Dr. Eye, Google+, Puffin Browser, Mirror và Google Settings. Tức là sau khi người dùng reset factory máy, Zenfone Max sẽ không còn những ứng dụng này như ban đầu. Bạn chỉ có thể cài đặt lại nó như trên CH Play

Bản cập nhật cũng sẽ tự gỡ bỏ một số ứng dụng của ASUS như ASUS Email, ASUS Calendar, ASUS Messaging, người dùng có thể sử dụng GMail, Google Calendar, Google Messenger để thay thế.