Đây là câu Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7 các bạn nếu thắc mắc về đáp án có thể xem hướng dẫn sau

Câu hỏi. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Hướng dẫn tham khảo
  • Dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng, phát triển đa dạng, rộng khắp và là nguồn thu ngoại tệ lớn.
  • Các hoạt động dịch vụ chủ yếu: GTVT, nhiều trung tâm tài chính, du lịch…
  • Các trung tâm dịch vụ lớn: Luân Đôn (Anh), Phrăng-phuốc (Đức), Duy-rích (Thụy Sĩ)…

Xem thêm: Địa lý 7: Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất