Đây là câu hỏi khá hay xuất hiện trong các đề kiểm tra và thi lớp 7 THCS nếu bạn đang thắc mắc về câu trả lời có thể tham khảo gợi ý làm bài dưới đây

Câu hỏi: Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu

Đáp án tham khảo:
  • Nền công nghiệp phát triển rất sớm
    Có nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao như luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, dệt, hoá chất, chế biến thực phẩm, sản xuất máy bay.
  • Từ 1980 ( thế kỷ XX) nhiều ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút đòi hỏi thay đổi công nghệ
  • Nhiều ngành công nghiệp mới hiện đại, trung tâm công nghệ cao ra đời: điện tử, cơ khí tự động hoá, công nghiệp hàng không.
  • Năng xuất, chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Xem thêm: Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?