Đây là câu hỏi Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7 nếu bạn thắc mắc về đáp án có thể tham khảo lời giải gợi ý dưới đây

Câu hỏi: Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao

Gợi ý tham khảo:
  • Do áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.
  • Do sự kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến.

hoặc
  • Do nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao
  • Áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  • Gắn chặt với công nghiệp chế biến

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu