Võ Kiều Vân hát bài này hay lắm mọi người nghe thử đi . Rất cảm xúc