mình đang dùng lenovo A7000plus mà có thấy nhiều hạn chế sau:
1. camera chập cực kỳ
2.cấu hình và ram tuy mạnh àm máy thường xuyên đứng.dù mình dã cố xóa đi và ram ko quá 70%.mà máy vẫn đơ.
mình khuyên mọi ng ko nên dung nó nhé!!!!