kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

 1. #1
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 333496
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26

  Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).
  Input

  Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải
  Output

  Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

  Example

  Input:
  5 7
  9 -2 6 2 1 3 4
  0 -1 6 7 1 3 3
  8 -2 8 2 5 3 2
  1 -1 6 2 1 6 1
  7 -2 6 2 1 3 7
  Output:
  41

  Em có làm bài đó như sau mà nó ra có 39 à! Mong mọi người giúp đỡ e ạ
  Mã:
  uses crt;
  var m,n,i,j:integer;
  a,f:array[0..100,0..100] of integer;
  procedure input;
  var f:text;
  begin
      assign(f,'d:\pascal\dgdidai1\input.txt');
      reset(f);
      readln(f,n,m);
      for i:=1 to n do
      begin
          for j:=1 to m do
          read(f,a[i,j]);
      readln(f);
      end;
  end;
  function max(a,b:integer):integer;
  begin
      if a>b then exit(a) else exit(b);
  end;
  procedure qhd;
  begin
      fillchar(f,sizeof(f),0);
      for i:=1 to n do
      for j:=1 to m do
      f[i,j]:= max(f[i-1,j-1],max(f[i,j-1],f[i+1,j-1]))+a[i,j];
  end;
  procedure rslt;
  var kq:integer;
  begin  kq:=-maxint;
      for i:=1 to n do
      if f[i,m]>kq then kq:=f[i,m];
      write(kq);
  end;
  begin
  clrscr;
      input;
      qhd;
      rslt;
  readln;
  end.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trong procedue qhd, bạn thử đổi thứ tự của 2 dòng loop i và j lại nhé. Bởi vì điền giá trị cho f[i,j] là theo cột, cho nên phải duyệt từng hàng i cho mỗi cột j. Ngoài ra, bạn nên tăng giá trị lên 101, chứ ko phải 100.

  Cải tiến thêm: cột j của mảng f chỉ phụ thuộc vào cột j-1 của nó và giá trị a[i,j] mà thôi. Như vậy, thay vì lưu mảng f 100 x 100, chúng ta chỉ cần 1 mảng m dòng 2 cột rồi đổi qua đổi lại. Cách làm này sẽ đỡ hao bộ nhớ hơn (thay vì lưu 1 mảng 10000 phần từ thì chỉ cần lưu 1 mảng 200 phần tử).

  Mã:
  begin
      fillchar(f,sizeof(f),0);
      t := 0;
      for j:=1 to m do
         begin
           for i:=1 to n do
              f[i,t]:= max(f[i-1,1-t],max(f[i,1-t],f[i+1,1-t]))+a[i,j];
           t:= 1-t;
         end;
  end;
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.

 3. 2 thành viên đã cảm ơn tengiday:


 4. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  đọc 1 hồi mới hiểu đề dc
  tổng lớn nhất sẽ = max của mỗi cột + lại với nhau
  cầy xây dụng hàm tính max cho mỗi cột rồi lấy tổng thôi
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 5. Đã cảm ơn taplamhacker:


 6. #4
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 333496
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi tengiday Xem bài viết
  Trong procedue qhd, bạn thử đổi thứ tự của 2 dòng loop i và j lại nhé. Bởi vì điền giá trị cho f[i,j] là theo cột, cho nên phải duyệt từng hàng i cho mỗi cột j. Ngoài ra, bạn nên tăng giá trị lên 101, chứ ko phải 100.

  Cải tiến thêm: cột j của mảng f chỉ phụ thuộc vào cột j-1 của nó và giá trị a[i,j] mà thôi. Như vậy, thay vì lưu mảng f 100 x 100, chúng ta chỉ cần 1 mảng m dòng 2 cột rồi đổi qua đổi lại. Cách làm này sẽ đỡ hao bộ nhớ hơn (thay vì lưu 1 mảng 10000 phần từ thì chỉ cần lưu 1 mảng 200 phần tử).

  Mã:
  begin
      fillchar(f,sizeof(f),0);
      t := 0;
      for j:=1 to m do
         begin
           for i:=1 to n do
              f[i,t]:= max(f[i-1,1-t],max(f[i,1-t],f[i+1,1-t]))+a[i,j];
           t:= 1-t;
         end;
  end;
  Cảm ơn bạn nhìu nha...Mình đổi vị trí i với j thì được nhưng lại không hiểu tại sao lại phải đổi...đó h mình làm mảng 2 chìu thì chỉ viết như vậy thôi

 7. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi Richard Annowit Xem bài viết
  Cảm ơn bạn nhìu nha...Mình đổi vị trí i với j thì được nhưng lại không hiểu tại sao lại phải đổi...đó h mình làm mảng 2 chìu thì chỉ viết như vậy thôi
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do
     a[i,j] ....
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng dòng từ trên xuống dưới, mỗi dòng từ trái sang phải.
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for j:=1 to n do
    for i:=1 to m do
     a[i,j] ...
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng cột từ trái sang phải, mỗi cột từ trên xuống dưới.
  Vì yêu cầu của bài toán: đi từ cột trái sang cột phải, nên phải duyệt mảng theo cột (phải có giá trị của cột thứ j rồi mới đi tiếp sang cột j+1). Bạn chạy theo vòng loop ghi rõ giá trị của i và j ra sẽ thấy rõ hơn.

 8. 2 thành viên đã cảm ơn tengiday:


 9. #6
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 146858
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8.059

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi tengiday Xem bài viết
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do
     a[i,j] ....
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng dòng từ trên xuống dưới, mỗi dòng từ trái sang phải.
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for j:=1 to n do
    for i:=1 to m do
     a[i,j] ...
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng cột từ trái sang phải, mỗi cột từ trên xuống dưới.
  Vì yêu cầu của bài toán: đi từ cột trái sang cột phải, nên phải duyệt mảng theo cột (phải có giá trị của cột thứ j rồi mới đi tiếp sang cột j+1). Bạn chạy theo vòng loop ghi rõ giá trị của i và j ra sẽ thấy rõ hơn.
  Sao bác tengiday giỏi thế, biết cả phần mềm, phần cứng kèm theo lập trình cũng rành nữa
  Hãy nhấn nút Thank nếu thấy bài viết hữu ích
  Bộ sưu tập cực khủng

 10. 2 thành viên đã cảm ơn quanltv:


 11. #7
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi quanltv Xem bài viết
  Sao bác tengiday giỏi thế, biết cả phần mềm, phần cứng kèm theo lập trình cũng rành nữa
  Cám ơn bạn nhiều; thật ra mình ko có biết sâu như nhiều bạn trên 4rum. Mình biết sơ sơ để tự sửa cho mình vì bên này tiền dịch vụ đắt quá.

 12. Đã cảm ơn tengiday:


 13. #8
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 333496
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi tengiday Xem bài viết
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do
     a[i,j] ....
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng dòng từ trên xuống dưới, mỗi dòng từ trái sang phải.
  Khi chúng ta viết như thế này
  Mã:
  for j:=1 to n do
    for i:=1 to m do
     a[i,j] ...
  tức có nghĩa là đang duyệt mảng theo từng cột từ trái sang phải, mỗi cột từ trên xuống dưới.
  Vì yêu cầu của bài toán: đi từ cột trái sang cột phải, nên phải duyệt mảng theo cột (phải có giá trị của cột thứ j rồi mới đi tiếp sang cột j+1). Bạn chạy theo vòng loop ghi rõ giá trị của i và j ra sẽ thấy rõ hơn.
  À...mình hiểu rồi..mà bạn ơi...Bạn có tài liệu quy hoạch động nào hay không hay là rèn luyện tư duy j đó cho mình xin với

 14. #9
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Ai giúp mình bài quy hoạch động này với!!!

  Trích Nguyên văn bởi Richard Annowit Xem bài viết
  À...mình hiểu rồi..mà bạn ơi...Bạn có tài liệu quy hoạch động nào hay không hay là rèn luyện tư duy j đó cho mình xin với
  Cái này thì mình ko có; mình học QHD đã 6-7 năm về trước rồi. Mình nghĩ có thể tìm trên mạng nhiều bài tập QHD tương tự (Google ra rất nhiều).
  Nếu bạn muốn đọc tài liệu tiếng Anh thì có thể search cụm từ dynamic programming.

 15. Đã cảm ơn tengiday: